Paper Watermarks

Bank Notes

1 • [020] 10 DEM
10 DEM watermark
2 • [027] 10 EUR
10 EUR watermark
3 • [022] 10 US $
10 US $ watermark
4 • [021] 100 DEM
100 DEM watermark
5 • [030] 100 EUR
100 EUR watermark
6 • [025] 100 US $
100 US $ watermark
7 • [015] 1000 ITL
1000 ITL watermark
8 • [012] 1000 JP
1000 JP  watermark
9 • [028] 20 EUR
20 EUR watermark
10 • [013] 20 IR
20 IR  watermark
11 • [017] 20 UK
20 UK  watermark
12 • [023] 20 US $
20 US $ watermark
13 • [018] 200 BEF
200 BEF watermark
14 • [031] 200 EUR
200 EUR watermark
15 • [019] 2000 BEF
2000 BEF watermark
16 • [026] 5 EUR
5 EUR watermark
17 • [029] 50 EUR
50 EUR watermark
18 • [024] 50 US $
50 US $ watermark
19 • [032] 500 EUR
500 EUR watermark
20 • [016] 5000 ITL
5000 ITL watermark
21 • [014] 5000 Ptas.
5000 Ptas. watermark
22 • [470] Ten Rupees - Reserve Bank of India
Notes: Blank bank-note paper
Ten Rupees - Reserve Bank of India watermark

© Watermarks.Info


[DB: 5-4-2008] Collection Index Home Versión Española